FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

जगन्नाथ गाउँपालिका मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा

७६/७७ 07/25/2019 - 16:19 PDF icon gpa.pdf

दलित जेहेन्दार विधार्थीहरूलाइ प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृति

७६/७७ 07/24/2019 - 15:33 PDF icon scholarship.pdf

जगन्नाथ गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५।६।५ गतेको बैठकको निर्णयउतार - सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ विस्तार - करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि¸ २०७४ स्वीकृत

७५/७६ 10/09/2018 - 06:55

जगन्नाथ गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५।५।१२ गतेको बैठकको निर्णयउतार - अनमि, हेल्थ असिस्टेन्ट नियुक्ति, जग्गा भोगचलन र शाखाहरुको दरवन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा

७५/७६ 09/11/2018 - 17:41 PDF icon जगन्नाथ गाउँपालिकाको प्रस्तावित दरन्दी संरचना

जगन्नाथ गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५।५।३ गतेको बैठकको निर्णयउतार - बहुक्षेत्रीय पोषण स्वयंसेवक नियुक्ति सम्बन्धमा ।

७५/७६ 09/11/2018 - 17:23