FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ. व. २०७९।०८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौथो त्रैमासिक । ७९-८० Wednesday, July 12, 2023 - 15:14 PDF icon 4th qaurter.PDF
आ. व. २०७९।०८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो त्रैमासिक । ७९-८० Tuesday, April 11, 2023 - 14:12 PDF icon 3rd quarter.PDF
आ. व. २०७९।०८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली । ७९-८० Thursday, January 26, 2023 - 14:45 PDF icon banking भुक्तानी system१.pdf
आ. व. २०७९।०८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो त्रैमासिक । ७९-८० Thursday, January 5, 2023 - 15:12 PDF icon 2nd quarter.PDF
आ. व. २०७९।०८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक । ७९-८० Thursday, October 6, 2022 - 12:14 PDF icon 1st quarter.PDF
लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण ७८/७९ Sunday, April 25, 2021 - 14:23 PDF icon वडा नं १-६ सम्मका लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण, PDF icon वडा नं १ सम्मका लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण, PDF icon वडा नं २ सम्मका लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण, PDF icon वडा नं ३ सम्मका लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण, PDF icon वडा नं ४ सम्मका लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण, PDF icon वडा नं ५ सम्मका लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण, PDF icon वडा नं ६ सम्मका लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण, PDF icon SSA 2ND 2078 FINAL.pdf, PDF icon SSA IST 2078 1-6.pdf