FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्नाविधिक सहायक नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषय सम्वन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) प.स.०७७/०७८ च.नं.

मदिरा लिलाम बिक्री सम्वन्धि सूचना .....

प्रस्तुत बिषय समवन्धमा प्रहरी चौकी जुड्डी र प्रहरी चौकी कुन्ना पिलुचौर  बाजुराबाट बिभिन्न मितिमा  अवैध मदिरा जफत गरी यस कार्यालयमा प्राप्त भएको तपशिल बमोजिमको मदिरा तोकिएको मुल्यमा लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक मदीरा व्यापारीहरुले सूचना प्रकाशन भएको ७ दिन(२०७७/०६/२५) भित्र तपशिल बमोजिमका

Pages