FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जगन्नाथ गाउँपालिकामा प्रथम राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड

जगन्नाथ गाउँपालिकामा मंगलबार देखि प्रथम राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता शुरु भएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालीवहादुर शाहीले प्रथम राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको  उद्घाटन गर्नुभएको हो ।

जगन्नाथ गाउँपालिकामा मदिरा नियन्त्रण र छाउ गोठ भत्काउने अभियान।

जगन्नाथ गाउँपालिकामा मदिरा नियन्त्रण र छाउ गोठ भत्काउने अभियान। गाउँपालिकाको ६ वटै वडामा येा अभियान जारी छ।अभियानमा गाउँपालिकाका कर्मचारी ,वडाका जन पर्तिनिधी, जुड्डी प्रहरी , बुद्दिजिबी र आमा समुह  सहितको टोलिकेा  सङ्रलग्नता रहेकेा छ।

उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन गरिएको

यस जगन्नाथ गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५।५।१३ को हेल्थ असिस्टेन्ट तथा अ.न.मी पदहरुमा करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना बमोजिम पर्न आएका आवेदन हरुको अन्तिम सूची देहाय बमोजिम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।

स्वास्थ्य सहायक (Health Assistant)

गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना

गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यविधि¸ २०६९ को दफा २९ को उपदफा (३) अनुसार पहिचान भएका गरिब घरपरिवारलाई यस गाउँपालिकाबाट देहाय बमोजिम परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेकोले यसै सूचना साथ टाँस गरिएको गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण¸ २०७० मा आधारित गरिब घरपरिवारको सूची बम

तेस्रो गाउँ सभा तथा बजेट अधिबेशनमा पारित आ.ब २०७५।०७६ गाउँपालिका निती तथा कार्यक्रम ।

जगन्नाथ गाउँपालिकाको तेस्रो ऐतिहासिक गाउँसभा तथा दोस्रो बजेट अधिवेशनमा उपस्थित
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्यू,
उपस्थित सम्पुर्ण गाउँसभाका सदस्य ज्युहरु
तथा गाउँपालिकका सम्पुर्ण कर्मचारी साथीहरु ,
 

दस्तावेज: 

Pages